analytics

Disclaimer

Als u meer informatie nodig heeft of vragen heeft over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op info@bigbrandboys.com

Disclaimers voor Big Brand Boys

Alle informatie op deze website – https://bigbrandboys.com – wordt te goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Big Brand Boys geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website (Big Brand Boys) vindt, is strikt op eigen risico. Big Brand Boys is niet aansprakelijk voor enige verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website. Lees meer op onze Privacy pagina.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en kunnen plaatsvinden voordat we de kans hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.

Wees u er ook van bewust dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk andere privacybeleidsregels en voorwaarden hebben die buiten onze controle vallen. Zorg ervoor dat u de privacybeleidsregels van deze sites en hun “Gebruiksvoorwaarden” controleert voordat u zich bezighoudt met enige activiteit of informatie uploadt.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden.

Amazon Affiliate

Big Brand Boys neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates Program, een affiliate-advertentieprogramma dat is ontworpen om sites in staat te stellen advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar amazon.nl.

AWIN Affiliate-programma

Big Brand Boys neemt deel aan het Awin affiliate-programma.

English version below:

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@bigbrandboys.com

Disclaimers for Big Brand Boys

All the information on this website – https://bigbrandboys.com – is published in good faith and for general information purpose only. Big Brand Boys does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (Big Brand Boys), is strictly at your own risk. Big Brand Boys will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website. Read more on our Privacy page.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Amazon Affiliate Disclosure Notice

Big Brand Boys is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.nl.

Awin Affiliate program

Big Brand Boys is a participant of the Awin affiliate program.

Big Brand Boys
Logo